Bạn Uống Tôi Lái
MST: 0314372721

map-new

Tầm nhìn

 • Ngắn hạn: Trong 02 năm, phủ sóng 08 thành phố ( Tp. HCM; Hà Nội; Đà Nẵng; Tp. Nha Trang; Vũng Tàu; Đồng Nai; Bình Dương; Cần Thơ).
 • Trung hạn: Từ năm thứ 3 đến 5 mở rộng sang nước bạn Lào.
 • Dài hạn: Từ năm thứ 5- 10 mở sang Campuchia và Miến Điện…

Sứ mệnh

 • Sứ mệnh của tổ chức: Chúng tôi chăm lo hạnh phúc của gia đình bạn và toàn xã hội.
 • Sứ mệnh của cá nhân:Đảm bảo an toàn và hạnh phúc của gia đình bạn
 • Sứ mệnh hệ thống giá trị: Phụng sự xã hội.

Định hướng tương lai

 • 1/2017

  Phát triển ra phạm vi toàn quốc
 • 1/2017

  Mở rộng dịch vụ đến các tỉnh thành lớn trong nước
 • 11/2016

  Mở rộng thành viên
 • 8/2016

  Thành lập công ty