Tìm Tài Xế Riêng Theo Giờ
 
 


Bảng giá cước ngày thường

 
Các ngày trong tuần
Cuối tuần (T7 – CN)

Giá tối thiểu 1 chuyến : 300.000đ/ 60 phút

Giá block tiếp theo : 25.000đ/ 15 phút

Lưu ý:

1.Giờ cao điểm được tính từ 21 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau

2.Chi phí tăng 50% so với giá thường

Giá tối thiểu 1 chuyến : 390.000đ/ 60 phút

Giá block tiếp theo : 32.500đ/ 15 phút

Lưu ý:

1.Giờ cao điểm được tính từ 21 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau

2.Chi phí tăng thêm 50% so với giá thường


Bảng giá cước ngày lễ tết

 
Các ngày trong tuần
Cuối tuần (T7 – CN)

Giá tối thiểu 1 chuyến : 450.000đ/ 60 phút

Giá block tiếp theo : 37.500đ/ 15 phút

Lưu ý:

1.Giờ cao điểm được tính từ 21 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau

2.Chi phí tăng 50% so với giá thường

Giá tối thiểu 1 chuyến : 450.000/ 60 phút

Giá block tiếp theo : 37.500đ/ 15 phút

Lưu ý:

1.Giờ cao điểm được tính từ 21 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau

2.Chi phí tăng thêm 50% so với giá thường

Các chi phí phụ gồm:

1. Phí cầu đường và phí sân bay.

2. Thay đổi lộ trình không quá 3km. Nếu quá so với quy định, chủ phương tiện phải đặt chuyến đi mới.

** Giá cước trên là tạm tính theo cơ sở tính giá cơ bản.

** Giá cước trên có thể thay đổi trên ứng dụng BUTL nếu có các chương trình khuyến mãi/giảm giá

 
 
Tải ứng dụng ngay
QR Code app BUTL
Call Now Button