TẢI NGAY:

                          

Bước 1: Tìm và cài đặt ứng dụng từ kho ứng dụng:

 

Bước 2: Mở ứng dụng đăng kí tài khoản và đăng nhập:

Bước 3:  Sau khi đăng ký thông tin thành công, bạn có thể nhận cuộc cước

Bước 4: Quản lý tài khoản.

Bước 5: Thông tin cá nhân và lịch sử túi.

Bước 6: Thông tin chuyến đi và nhận khách.