giao thông vận tải

10

“Bạn uống tôi lái”, ứng dụng an toàn cho người say rượu bia di chuyển

Ứng dụng “Bạn uống tôi lái” giúp người thường xuyên tiếp khách, uống bia rượu loại bỏ lo âu vi phạm nồng độ cồn và phòng TNGT khi tham gia giao thông. Ứng dụng “BUTL” Bạn uống tôi lái đang được khách h...