hướng dẫn

Picture1

CÁC LƯU Ý KHI DỪNG XE HƠI TRÊN ĐƯỜNG VÀ SỰ TUÂN THỦ CÁC BIỂN BÁO GIAO THÔNG

Tuân thủ luật giao thông: Luôn tuân thủ quy định giao thông và hành vi dừng xe theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo an toàn cho bạn và tất cả các người tham gia giao thông. Khi lái xe hơi trên đường, việc dừng x...