plo

p9-bai-7659

Thổi nồng độ cồn có ảnh hưởng đến kinh tế đêm?

– Hàng quán than ế ẩm vì khách lo bị thổi nồng độ cồn, tuy nhiên nhiều khách hàng cho biết vẫn ủng hộ việc thổi nồng độ cồn vì sự an toàn của bản thân, gia đình. Sau khi nhiều địa phương trên cả nước tăng c...